A spheres world generator. A new survival challenge.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Ad5001 2166725cb7
Update README.md
2 yıl önce
.vscode Adding plugin 2 yıl önce
src/Ad5001/Spherable ALPHA-9 2 yıl önce
.poggit.yml Adding icon 2 yıl önce
LICENSE.md Adding plugin 2 yıl önce
README.md Update README.md 2 yıl önce
brand.png Adding plugin 2 yıl önce
icon.png REsizing icon 2 yıl önce
plugin.yml ALPHA-9 2 yıl önce

README.md

Spherable -

A spheres world generator. A new survival challenge.

Discove the new challenge of Spherable, a new challenge for every player around the world.

Commands:

/sphgen cw <world name>
Generates a new spheres challenge world.

/sphgen j <world name>
Teleport to a challenge world