A spheres world generator. A new survival challenge.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Ad5001 2166725cb7
Update README.md
2 lat temu
.vscode Adding plugin 2 lat temu
src/Ad5001/Spherable ALPHA-9 2 lat temu
.poggit.yml Adding icon 2 lat temu
LICENSE.md Adding plugin 2 lat temu
README.md Update README.md 2 lat temu
brand.png Adding plugin 2 lat temu
icon.png REsizing icon 2 lat temu
plugin.yml ALPHA-9 2 lat temu

README.md

Spherable -

A spheres world generator. A new survival challenge.

Discove the new challenge of Spherable, a new challenge for every player around the world.

Commands:

/sphgen cw <world name>
Generates a new spheres challenge world.

/sphgen j <world name>
Teleport to a challenge world