Przeglądaj źródła

Create ISSUE_TEMPLATE

master
Ad5001 4 lat temu
committed by GitHub
rodzic
commit
e2ce2f79ba
1 zmienionych plików z 8 dodań i 0 usunięć
  1. +8
    -0
      .github/ISSUE_TEMPLATE

+ 8
- 0
.github/ISSUE_TEMPLATE Wyświetl plik

@@ -0,0 +1,8 @@
<!-- Welcome to the issue maker. Do not remove default lines -->
# Issue description

## Reproduce the issue

## Version of the software used

## Crashdump?

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz