Преглед на файлове

Create ISSUE_TEMPLATE

master
Ad5001 преди 4 години
committed by GitHub
родител
ревизия
e2ce2f79ba
променени са 1 файла, в които са добавени 8 реда и са изтрити 0 реда
  1. +8
    -0
      .github/ISSUE_TEMPLATE

+ 8
- 0
.github/ISSUE_TEMPLATE Целия файл

@@ -0,0 +1,8 @@
<!-- Welcome to the issue maker. Do not remove default lines -->
# Issue description

## Reproduce the issue

## Version of the software used

## Crashdump?

Зареждане…
Отказ
Запис