Minecraft selectors (@A, @p, @r, @e, @s) added to pocketmine.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

9 lines
174B

  1. --- # Poggit-CI Manifest. Open the CI at https://poggit.pmmp.io/ci/Ad5001/PlayerSelectors
  2. branches:
  3. - master
  4. projects:
  5. PlayerSelectors:
  6. path: ""
  7. icon: icon.png
  8. ...