Преглед на файлове

Fairly interesting... Fixing #2

pull/5/merge
Ad5001 преди 2 години
родител
ревизия
5e42ed41c4
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      src/Ad5001/PlayerSelectors/selector/ClosestPlayer.php

+ 1
- 1
src/Ad5001/PlayerSelectors/selector/ClosestPlayer.php Целия файл

@@ -27,7 +27,7 @@ class ClosestPlayer extends Selector{
// Console
if(!($sender instanceof Player)) {
if(count($online) > 0){
return [$online[0]];
return [$online[array_keys($online)[0]]];
} else {
return [$sender->getName()];
}


Зареждане…
Отказ
Запис