Make a website for your PocketMine server fully free !
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

8 satır
165 B

  1. <html>
  2. <head>
  3. <title>Welcome to your new website !</title>
  4. </head>
  5. <body>
  6. <h3>Welcome to your new website ! You can edit it in your new folder !</h3>
  7. </body>
  8. </html>