20 Ревизии (a5835e3b4bb475b78577b4b04345922bbc17de30)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Ad5001 a5835e3b4b Fixing meging problems преди 3 години
  Ad5001 1ccc14d389 1.6 starting преди 3 години
  Ad5001 456a0bfef8 Fixing a bug ! преди 4 години
  Ad5001 c5c8e3c1eb 1.5 README DOC преди 4 години
  Ad5001 36c899f133
1.5, 2nd & last commit ! преди 4 години
  Ad5001 bec496715e
1.5 ? :D преди 4 години
  Ad5001 69528b9752 1.4 release :D преди 4 години
  Ad5001 335007df2b 1.4 starting... преди 4 години
  Ad5001 1db1810c7d 1.1 RELEASE преди 4 години
  Ad5001 26a0822850 Fixing a bug преди 4 години
  Ad5001 03643fb4af FINALLY ADDING $_GET METHOD преди 4 години
  Ad5001 b64dd24aa1 Delete hey.php преди 4 години
  Ad5001 2e8fc105fd Delete im.php преди 4 години
  Ad5001 869c8fbb9f Delete index.html преди 4 години
  Ad5001 4d0aa7ef1e Moving forward ! преди 4 години
  Ad5001 a6a8881d1c Changing to lastest news ! преди 4 години
  Ad5001 83061751f3 Adding forbidden преди 4 години
  Ad5001 88e4514654 Create ISSUE_TEMPLATE преди 4 години
  Ad5001 00237e2179 Creating plugin ! преди 4 години
  Ad5001 27c3900d95 🎉 Added .gitattributes & .gitignore files преди 4 години