Преглед на файлове

Update README.md

master
Ad5001 преди 3 години
committed by GitHub
родител
ревизия
82cddf4068
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Целия файл

@@ -1,4 +1,4 @@
![Gitable Logo](https://github.com/Ad5001/Gitable/raw/master/git.png)
<img src="https://github.com/Ad5001/Gitable/raw/master/git.png" width="80px" height="80px"></img>
# Gitable
The git based pocketmine plugin !


Зареждане…
Отказ
Запис