Procházet zdrojové kódy

ALPHA9

pull/2/merge
Ad5001 před 2 roky
rodič
revize
f18ee6266c
2 změnil soubory, kde provedl 4 přidání a 4 odebrání
  1. +2
    -2
      plugin.yml
  2. +2
    -2
      src/Ad5001/FloatingTexts/Main.php

+ 2
- 2
plugin.yml Zobrazit soubor

@@ -5,7 +5,7 @@ name: FloatingTexts
author: Ad5001
main: Ad5001\FloatingTexts\Main
version: 1.0
api: [3.0.0, 3.0.0-ALPHA3]
api: [3.0.0, 3.0.0-ALPHA3, 3.0.0-ALPHA9]
commands:
createfloat:
description: Create a floating text !
@@ -14,4 +14,4 @@ commands:
permissions:
floatingtexts.cmd:
default: op
...
...

+ 2
- 2
src/Ad5001/FloatingTexts/Main.php Zobrazit soubor

@@ -30,7 +30,7 @@ class Main extends PluginBase implements \pocketmine\event\Listener {
@param $args array
return bool
*/
public function onCommand(\pocketmine\command\CommandSender $sender, \pocketmine\command\Command $cmd, $label, array $args): bool {
public function onCommand(\pocketmine\command\CommandSender $sender, \pocketmine\command\Command $cmd, string $label, array $args): bool {
switch($cmd->getName()) {
case "createfloat":
if($sender instanceof Player) {
@@ -86,4 +86,4 @@ class Main extends PluginBase implements \pocketmine\event\Listener {
}
}
}
}
}

Načítá se…
Zrušit
Uložit