The same blocks, simply better. For PocketMine & forks.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

63 řádky
1.8 KiB

 1. <?php
 2. # ____ _ _ ____ _ _
 3. # | __ ) ___ | |_ | |_ ___ _ __ | __ ) | | ___ ___ | | __ ___
 4. # | _ \ / _ \ | __| | __| / _ \ | '__| | _ \ | | / _ \ / __| | |/ / / __|
 5. # | |_) | | __/ | |_ | |_ | __/ | | | |_) | | | | (_) | | (__ | < \__ \
 6. # |____/ \___| \__| \__| \___| |_| |____/ |_| \___/ \___| |_|\_\ |___/
 7. #
 8. # Extends your Minecraft PE blocks palette ! For PocketMine.
 9. namespace Ad5001\BetterBlocks\tasks;
 10. use pocketmine\Server;
 11. use pocketmine\scheduler\PluginTask;
 12. use pocketmine\Player;
 13. use Ad5001\BetterBlocks\CustomBlockData;
 14. use Ad5001\BetterBlocks\Main;
 15. class AttractTask extends PluginTask {
 16. public function __construct(Main $main) {
 17. parent::__construct($main);
 18. $this->main = $main;
 19. $this->server = $main->getServer();
 20. }
 21. public function onRun($tick) {
 22. foreach($this->server->getLevels() as $level) {
 23. foreach($level->getTiles() as $tile) {
 24. if(get_class($tile) == "pocketmine\\tile\\Hopper" && isset($tile->namedtag->isVacuum) && $tile->namedtag->isVacuum->getValue() == 1) {
 25. for($i = 0; $i < 10; $i++) { // Particles
 26. $level->addParticle(new \pocketmine\level\particle\PortalParticle(new \pocketmine\math\Vector3($tile->x + rand(-70, 170) / 100, $tile->y + rand(-70, 130) / 100, $tile->z + rand(-70, 170) / 100)));
 27. }
 28. foreach($level->getEntities() as $et) {
 29. if($et instanceof \pocketmine\entity\Item && $et->distance($tile) < 3) {
 30. $tile->getInventory()->addItem($et->getItem());
 31. $et->close();
 32. }
 33. }
 34. }
 35. }
 36. }
 37. }
 38. }