Ad5001 преди 3 години
родител
ревизия
e9befa237e
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 1 реда
  1. +5
    -1
      src/Ad5001/BetterBlocks/Main.php

+ 5
- 1
src/Ad5001/BetterBlocks/Main.php Целия файл

@@ -282,7 +282,11 @@ class Main extends PluginBase implements Listener {
@return bool
*/
public function isCompatible() : bool {
return class_exists("pocketmine\\tile\\Hopper") && class_exists("pocketmine\\block\\SlimeBlock") && class_exists("pocketmine\\item\\Lever");
try {
return @class_exists("pocketmine\\tile\\Hopper") && @class_exists("pocketmine\\block\\SlimeBlock")/* && @class_exists("pocketmine\\item\\Lever")*/;
} catch (\Exception $e) {
return false;
}
}Loading…
Отказ
Запис